Điều tra tình hình cỏ dại và thực trạng phòng trừ trên lúa vụ Động xuân 2016 – 2017 tại Quảng Nam