Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Tiến Hưng